PM Dedah Apa Yg Akan Berlaku Kpd Mereka Yg T0Iak Vaksln C0vid, Memang Menyusahkan

lndividu men0Iak vaksln yang akan diberi secara berperlngkat mulai 26 Februari ini kemungklnan akan dihadkan pergrakan mereka di luar rumah oleh plhak berkuasa.

Ini termsuk tldak membnarkan mereka memasuki pre­mls perniagan dan rest0ran da­lam usaha memastikan Pr0gram lmunlsasi C0VlD-19 Kebngsaan berjaya.

Selepas ini kemungkinan hnya mereka yang telah mengambiI suntlkan vaksln C0VlD-19 sahaja dibnarkan memasuki premls perniagaan.

Perdana Menteri, Tan Sri Muh­yiddin Yassin menegaskan, program imunlsasi C0VlD-19 itu pentlng bagi memastlkan pemuIihan segera dari pandemlk itu menerusi pemberian vaksln percuma sebagaimana dikhendaki krajaan.

Katanya, ini supaya peIaksanaan imunlsasi itu berjalan Incar, sekali gus memastlkan semua rkyat termsuk bukan wrganegara mendapat vaksln.

“Jika mana-mana indlvidu tidak divaksln, mereka berkemungklnan diIarang untuk ber­grak ke mana-mana dan ini tidak akan memberrikan mnfaat kepada seseorang.

“Berkemungklnan juga pengusaha perniagaan dan rest0ran akan meletakkan praturan sebagai satu bentuk keprihatlnan bahawa hanya mereka yang divaksln sahaja dibnarkan masuk atau dibnarkan menjaIankan perniagaan dengan plhak-plhak tertntu,” katanya dalam sldang akhbar selepas meIancarkan Buku Panduan Pr0gram Ilmunisasi C0VlD-19 Kebangsaan dan laman web www.VakslnC0vld.gov.my di Bangunan Perdana Putra, di sini semalam.

Menurut Muhyiddin, banyak pr0gram kesedaran berhbung keperluan vaksln telah disbarkan kepada kebanyakan kumpuIan msyarakat dan penduduk agar mereka sedar ksan vakslnasi dalam jngka masa pnjang.

“Saya tidak mahu cakap tntang itu tetapi mungkin pada masa depan, dari sudut peIanc0ngan jika sesebuah negara pada satu perlngkat menuntut setiap orang divaksln, mereka meletakkan satu bentuk pasport dan perlu membuktlkan seseorang itu divaksln jika mahu ke Iuar negara,” ujarnya.

Menurut Muhyiddin, peIaksanaan vaksln C0VlD-19 akan memberi mnfaat jangka panjang kepada negara dalam usaha mengembaIikan semula kegiatan ek0nomi yang memberi ksan langsung kepada kehldupan rakyat.

Beliau menjelaskan, walaupun terdapat 34 peratus dalam kaIangan resp0nden kajian tidak pasti sama ada mahu menerlma atau men0Iak vaksln, namun peratusan penerlmaan adalah lebih tinggi.

“Bagaimanapun, kita telah membuat keputusan suntlkan vaksln ini tidak wajlb, ia adalah sukareIa. Saya fikir kebnyakan negara juga membuat keputusan sama. Namun, peranan medla juga penting untuk menybarkan maklumat vaksln ini adalah seIamat sebagaimana kita sudah lihat di kebanyakan negara.

“Dengan strategi medla dan penybaran luas bahan kempen mengenai vaksln C0VlD-19, saya percaya peratusan penerimaan vaksln tidak akan lebih rndah dan rakyat sedar tentang kepentlngan vaksln,” katanya.

Beliau berkata, pada satu peringkat, rkyat akan memahami keperluan vaksln ketika kebnyakan negara lain melaksanakan vakslnasi C0VlD-19.

Dokt0r benar Muhyiddin terima v4ksin C0vid-19

PUTRAJAYA – [DIKEMASKINI] Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mendapat kebenaran daripada dokt0r peribadinya untuk menjadi penerima pertama suntik4n v4ksin C0vid-19 yang dijadualkan berlangsung pada 26 Februari ini.

Perkara itu disahkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Khairy Jamaluddin Abu Bakar pada Rabu.

“Sebelum ini saya ada bincang dengannya untuk mendapatkan pandangan d0ktor peribadi beliau dan d0ktor sudah bagi ‘green light’,” katanya pada sidang akhbar di kementeriannya.

Menurutnya, tindakan Muhyiddin itu adalah untuk memberikan keyakinan bahawa ia adalah selam4t meskipun merupakan seorang bekas pes4kit k4nser.

“Masih ada pihak yang ragu-ragu terhadap v4ksin ini biarpun lebih 100 juta telah menerima suntik4an di seluruh dunia dan tiada kesan s4mpingan yang se/rius,” katanya.

Beliau berkata, berdasarkan penilaian risik0, Muhyiddin dikategorikan sebagai kumpulan berisik0 kerana bertemu dengan ramai orang setiap hari.

“Beliau terded4h dengan risik0 j4ngkitan C0vid-19, begitu juga dengan orang yang bertemunya,” katanya.

Khairy berkata, sebelum ini, Muhyiddin telah mendapat maklum balas mengenai suntik4n v4ksin daripada Presiden Indonesia, Joko Widodo semasa lawatan ke negara itu baru-baru ini.

“Jokowi memaklumkan kepada PM, beliau hanya mengalami sedikit keletih4n selepas menerima suntik4an v4ksin C0vid-19, Sinovac,” katanya.

Sebelum ini, kerajaan dilapor akan memulakan fasa pertama dengan 500,000 petugas barisan hadapan, manakala fasa kedua bermula April hingga Ogos bagi kumpulan berisik0 tinggi iaitu warga emas berusia 60 tahun ke atas dan kumpulan rentan dengan mas4lah morbiditi serta golongan orang kurang upaya (OKU).

Fasa ketiga merangkumi golongan dewasa berusia 18 tahun ke atas dari Mei ini hingga Februari tahun depan.

Apa kata anda? Kongsikan bersama kami

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*