Kenapa Wanita ‘Melayu’ Ramai Yg Tertarik Pada Lelaki NIG3RIA? Wanita Ni Dedah Punca Sebenar
Menagih S3ks lelaki NEGERIA….

Saya berhubung dengan bekas kekasih lelaki Nigeria, ‘Jun’ melalui telefon awal hari ini. Dia kedengaran mesra dan saya percayai Jun meluahkan perasannya dari hati tulus ikhlas.

“Kita kongsikan kisah ini bersama masyarakat agar gadis tempatan di luar sana masih dibelenggu cengkaman lelaki Nigeria mampu tersedar akan kesilapan sedang mereka lakukan,” ujar saya.

Jun bersetuju.

Saya berjanji dengan gadis dilahirkan dalam keluarga berada itu untuk tidak mendedahkan identitinya.

Macam mana boleh berkenalan

“Saya dan Charl3s b3rjumpa di laman s3mbang IMPU pada tahun 2010. Dari situ kami k3mudian b3rhubung m3lalui Yahoo M3ssang3r. S3l3pas itu, Charl3s b3ralih k3 akaun Fac3book. Saya lihat k3tika itu dia hanya m3ngguakan avatar kartun sahaja,” ujar Jun

B3rikutan pujuk rayu dan godaan Charl3s, pada Oktob3r 2010, Jun m3mbuat k3putusan b3rkunjung k3 apartm3nt dis3wa ol3h l3laki Nig3ria t3rbabit di Puchong, S3langor.

“Waktu itu dia tinggal b3rs3orangan, apartm3nt dis3wa d3ngan harga RM1,250 s3bulan. Charl3s m3mb3ritahu saya, ayahnya sudah lama m3ninggal dunia akibat k3gagalan buah pinggang b3rfungsi. Manakala ibunya s3orang prof3ssor dan dia anak k3 3 dari 7 b3radik.

Saya p3rnah b3rtanya, m3ngapa dia datang k3 Malaysia? Charl3s k3mudian b3rkongsi kisah s3dih dit3mpuhnya. Dia m3ndakwa k3luarga ayahnya kaya namun s3l3pas ayah m3ninggal dunia, dia dan adik b3radik hanya dib3sarkan ol3h ibu m3r3ka, dik3t3pikan ol3h k3luarga ayah.

Akibat hasad d3ngki, ahli k3luarga ayah didakwa cuba m3nggunakan ilmu hitam, vodoo, t3rhadap dirinya. B3rikutan itu Charl3s t3rpaksa m3larikan diri. Katanya, dia datang k3 Malaysia hanya b3rb3kalkan wang tunai 200 US Dollar sahaja. Saya dilahirkan dalam k3luarga s3nang dan m3mang sifat saya t3rlalu c3pat b3rasa simpati apabila m3nd3ngar kisah s3dih dic3ritakan k3pada saya,” kata Jun.

Tambah Jun, dia p3rnah m3lihat gambar ibu Charl3s dan wanita itu juga p3rnah m3nghubungi anaknya b3b3rapa kali k3tika dia k3luar b3rsama b3kas k3kasihnya itu.

“Kalau dia m3larikan diri k3 Malaysia, bagaimanakah Charl3s b3rp3luang m3nuntut di kol3j di Puchong?,” soal saya.

“Satu hari dia b3rjalan di Kota Raya, Kuala Lumpur dan m3ndakwa ada orang b3rtanya h3ndak b3lajar k3 tidak? Dia kata ditipu s3masa m3masuki kol3j itu. Dia t3rpaksa b3rjalan kaki dan m3numpang di rumah k3nalan.

Pandai buat orang simpati

CeritA itu membuAtkAn sAyA berAsA lebih simpAti kerAnA mendengAr kisAh orAng berAdA dAlAm kesusAhAn. I felt terrible for him. ChArles memAklumkAn sAyA, diA mengAmbil jurusAn teknologi mAklumAt, IT. PAdA AwAlnyA, diA mendAkwA berAsAl dAri BAhAmAs tetApi di kAd pelAjAr mencAtAtkAn diA wArgA NigeriA,” kAtA gAdis itu lAgi.

Menurut Jun, ChArles fAsih berbAhAsA Inggeris tetApi jikA bersAmA rAkAn, merekA berkomunikAsi dAlAm bAhAsA ibundA, Ibbo.

“AntArA AyAt digunAkAn AwAk sukA dengAr?,” tAnyA sAyA.

“DiA selAlu menghAntAr pesAnAn ringkAs di AwAl pAgi, bAby I will dreAm of you in my sleep tonight And hopefully thAt you will be sAfe out there, I love you AlwAys. DiA selAlu cAkAp, no mAtter whAt, I Am in this with you forever. DiA jugA berjAnji untuk mengAhwini sAyA,” jelAs gAdis berusiA 30 tAhun itu.

“BerApAkAh lAmA selepAs berjumpA, diA mulA berjAnji AkAn mengAhwini AwAk?,” soAl sAyA lAgi.

“SelepAs seminggu sAhAjA. DiA tAhu sAyA sukA memAsAk dAn diA memuji sAyA kerAnA pAndAi memAsAk. ChArles jugA selAlu memAsAkkAn mAkAnAn untuk sAyA ketikA berAdA di rumAh diA. KeluArgA sAyA memAng tidAk mengetAhui perhubungAn kAmi.

TetApi kemudiAn kAkAk sAyA terjumpA gAmbAr kAmi berduA dAn my sister cAlled me stupid sebAb diA kAtA lelAki NigeriA tidAk boleh dipercAyAi, tujuAn merekA hAnyA untuk menAgih wAng, kegembirAAn dAn seks,” terAngnyA.

“Your sister is right,” celAh sAyA.

Menurut Jun, diA telAh menyerAhkAn ribuAn ringgit wAng pinjAmAn pelAjArAnnyA kepAdA ChArles.

Taktik yang digunakan

Komentar: Tolonglah Berubah Wahai Hijab*tch, Jangan Cemarkan Martabat Wanita! – Rilek1Corner

“Kalau kami keluar membeli barangan dapur bersama, dia tidak pernah memberitahu saya samada duit dibawa mencukupi atau tidak tetapi apabila sampai di kaunter juruwang, tiba-tiba duit tidak tidak mencukupi, dia akan meminta saya menjelaskan bayaran lebihan. Sampai sekarang, dia masih berhutang dengan saya lagi,” kata Jun.

Ternyata beberapa entri saya nukilkan berhubung lelaki Nigeria di blog ini memberikan kesan kepada tindakan dan fikirannya.

“Bila saya terbaca entri di mazidulakmal.com dan berita di akhbar, saya mula bercerita hal ini dengan teman baik saya, berkebetulan ayah dia pegawai polis di Bukit Aman dan dia menyakinkan, saya telah ditipu. Saya mula tersedar. Saya membaca blog bermula Jun 2011 dan setiap kali membaca, saya berada di dalam state of denial.

Kekadang ada masanya, Charles menyuruh saya menghantar dia kekelas dan pernah dia meminta saya membawa dia ke kolej di Nilai, Negeri Sembilan, kononnya ke sana untuk mendapatkan khidmat nasihat dari pensyarah berhubung thesis dia. Bila saya bertanya dia mengambil degree, master atau Phd? Dia hanya berkata, IT,” jelas Jun.

“Sepanjang perhubungan selama setahun dua bulan itu, pernah awak rasa dicurangi?”

Soalan itu saya kemukakan.

“Pernah saya menelefon dia, katanya tidak berada di rumah. Apabila saya berkunjung ke apartment dia sehari kemudian, saya terjumpa toilteries, baju perempuan, tuala tetapi bukan milik saya, rambut panjang sedangkan rambut saya pendek pada ketika itu. Bilik pula bersepah.

Bila saya bertanya mengenai semua barangan ditemui, dia naik angin, meluru keluar bilik dan menumbuk barangan di dalam rumah. Tetapi dia tidak pernah memukul saya, selalunya hanya memberikan amaran supaya saya tidak mengambil tahu dengan siapa dia berkawan. Jangan sesekali mengusik barangan di rumah dia dan menyentuh telefon bimbit dia ,” ujar Jun.

PUNCAK BAIDURI APARTMENT TAMAN DESA BAIDURI CHERAS - gohartanah.com

“P3nah t3rjumpa kondom t3rpakai?,” tanya saya.

“Banyak sangat, kon.dom tidak t3rpakai banyak dalam simpanan dia. Kondom t3rpakai di dalam bakul sampah,” j3lasnya.

Tambah Jun, apartm3nt 3 bilik dihuni ol3h Charl3s itu dil3ngkapi p3ti ais b3sar dan t3l3visy3n b3rskrin b3sar.

“M3nariknya, s3l3pas lima bulan saya b3rt3mu dia, masuk s3orang rakan s3rumah dia, kononya p3lajar t3tapi b3rusia 39 tahun dan tidak p3rnah p3rgi k3 k3las,” kata Jun.

“Saya tidak mahu tahu t3ntang p3rincian k3rana mungkin t3rlalu p3ribadi. Bilakah awak mula m3ngadakan hubungan s3ks d3ngan Charl3s?,” tanya saya.

“Hujung Nov3mb3r 2010. Kami b3rjumpa Oktob3r, mula b3rs3mbang di laman sosial pada p3rt3ngahan Nov3mb3r dan k3mudian p3rhubungan m3njadi s3makin s3rius,” ujarnya.

“Adakah hubungan itu k3rana duit atau s3ks? S3p3rkara lagi, adakah l3laki Nig3ria ini m3mang pandai m3mb3lai wanita t3mpatan s3b3lum dan s3l3pas s3ks?”

B3rat rasanya untuk saya m3ng3mukakan soalan itu.

“Dia tidak bol3h m3ndapatkan duit banyak daripada saya. Fasal soalan k3dua itu, y3s! It is tru3. Th3y r3ally tr3at you lik3 a qu33n. S3b3lum m3ngadakan hubungan s3ks, Charl3s m3mb3likan saya barangan, m3layan d3ngan baik, m3mbawa saya k3luar makan dan k3mudian m3mb3rikan urutan kaki.

Bila dia m3mbawa saya balik k3 rumah, dia akan m3ngurut tubuh saya. M3mandangkan saya tidak p3rnah dilayan s3b3gitu, s3ks m3njadi satu k3tagihan. Dia bijak m3ny3ntuh bahagian tubuh dan tahu titik k3l3mahan wanita s3kaligus m3mbuatkan saya b3rasa khayal.

Kalau kita kata jangan, dia akan b3rh3nti dan k3mudian m3mujuk k3mbali s3hingga dia b3rjaya. Untuk p3rtama kali, saya tahu, apa saya lakukan salah t3tapi dia m3mbuat saya b3rasa s3lasa. Baby, this is a way how to 3xp3rianc3 lif3 and normal for adults and you ar3 a woman now,” t3rang Jun tanpa ragu.

“Itu kali pertama awak mengadakan hubungan s3ks?,” soal saya.

“Ya,” balasnya ringkas.

Tambah Jun, bekas teman lelakinya itu peminum arak.

“Apabila saya katakan kepada dia, saya tidak minum (arak), untuk mengambil hati saya, dia mengeluarkan semua tin alkohol di dalam peti ais dan buang. Dia kemudian berkata, I don’t drink anymore because of you baby,” katanya.

“Awak memang berasa yakin Charles mempunyai teman wanita lain?,” soal saya.

“Gadis Cina dan dia juga berjumpa dengan gadis lain di luar. Saya percayi gadis Cina itu sering datang ke rumah Charles terutama pada hujung minggu. Dia juga menjalinkan dengan gadis orang asli berasal dari Lembah Pongsun, Hulu Langat, Selangor. Umur dia 29 tahun dan saya yakin dia bekerja.

Menurut Charles bil internet Maxis dia lebih murah kalau menggunakan nama rakyat tempatan, nama gadis orang asli itu. Dia pada awalnya mendakwa, gadis itu teman wanita rakan lelaki dia,” jelasnya.

Charles mula memasuki negara ini pada tahun 2005 dan terkini memaklumkan Jun, dia tidak mempunyai wang mencukupi untuk membiayai kos pulang semula ke negara asal. Selama kira-kira 7 tahun berada di Malaysia dia mendakwa menyara kehidupan dengan menjual barangan kenderaan.

“Dia pernah beberapa kali bertanya kepada saya, bagaimanakah cara untuk ke Pulau Pinang dan kemudian menaiki bas ke utara,” celah Jun.

Tambah Jun, gadis Cina menjadi teman lelaki Nigeria lebih kerap ditemuinya.

“Kalau lelaki Nigeria keluar dengan wanita tempatan, tujuan mereka hanya menagih wang dan seks. Sewaktu bertemu dengan rakan Charles, gadis tempatan, majoriti mereka berusia di antara 25 dan 42 tahun, lewat berkahwin atau janda, ramai berbangsa Cina tetapi saya dilarang untuk bertemu dengan mereka. Jika menghadirkan diri ke keraian seperti sambutan hari ulang tahun kelahiran rakan dia, saya tidak begitu bergaul,” jelas Jun.

Jun dikatakn pernah dijemput oleh Charles untuk merayakan Krismas di Nigeria tetapi ditolaknya. Perbualan kami kemudian dirumuskan dengan kenyataan berikut.

“Lelaki Nigeria sebenarnya memburu gadis tempatan berkerjaya, mesti memiliki kenderaan dan tidak bergantung hidup kepada sesiapa. Menurut mereka, wanita berusia lebih dewasa dan tidak berperangai kebudak-budakkan.

Jelasnya, lelaki Nigeria berupaya membuatkan kita berasa amat dihargai. Mereka tahu bila waktu tepat untuk menghubungi kita atau tidak. Sentiasa berada di sisi, apabila kita dilanda keresahan dan amat mengambil berat tentang diri kita, caring”

HEBAHKAN !!!

Kredit kepada Blog Mazidul Akmal Sidek

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih Banyak!

PERHATIAN: Pihak admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Sementara itu, anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah ini yang dikongsikan seperti berikut:

Jangan lupa like di bawah atau follow page kami. Terima Kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*